Marktverkenningen & marktonderzoek

Wij begeleiden start-ups en scale-ups met hun ondernemingsplan.
Om product, markt en doelgroep gedetailleerd te onderzoeken
en gevalideerd en betrouwbaar te analyseren!

Om hun plan beargumenteerd te onderbouwen en te implementeren
en investeerders overtuigend te interesseren!

Speciaal voor ondernemers
om financiers en jezelf

te voorzien van gedetailleerde

en betrouwbare inschattingen

van de kansen op succes!

 

PLAN

Een belangrijk onderdeel van ieder ondernemingsplan om een investeerder te overtuigen is een gedegen marktvalidatie en een vertaalslag daarvan naar een strategisch marketingplan. De realisatie van beiden is vaak complex. Die complexiteit lijkt sterk op die die een student ervaart bij het het realiseren van zijn bachelor- of masterscriptie en onderzoek. Met een professioneel team van meer 60 wetenschappelijk geschoolde specialisten begeleiden wij jaarlijks al meer dan 1.000 studenten daarbij.
Biz-check heeft ook veel affiniteit en ervaring met ondernemers en staat dan ook eveneens klaar voor start-ups en scale-ups om met hen hun markt-, product- en doelgroep-validatie inhoudelijk te optimaliseren. Met professionele zakelijke ondersteuning en begeleiding tegen studententarieven!

DIENST

Bij het uitvoeren van een onderzoek en het schrijven van de marktvalidatie en het strategisch marketingplan spelen dezelfde uitdagingen die een student ervaart bij het realiseren van een masterscriptie. Hoe structureer je jouw rapport optimaal? Hoe realiseer je daarbij een gedegen inschatting en analyse van marktkansen en hoe voer je daartoe op een valide, betrouwbare wijze een (markt)onderzoek uit? En vervolgens: hoe kom je met de juiste analysemodellen tot een heldere uitschrijving van het strategisch marketingplan? Hoe verantwoord je cijfermatig dat plannen ook haalbaar zijn en breng je dat over op investeerders?
Biz-check.com helpt je om jouw plan te optimaliseren. Door mee te lezen, de structuur van het document te bewaken en door je met tips en adviezen de juiste, gedegen beargumenteerde onderzoek- en analysestappen te laten nemen. En daar waar nodig schrijven we ook samen met jou mee.
We zijn er voor jou en de investeerder. Om er zeker van te zijn dat jouw idee en passie daadwerkelijk tot een winstgevend resultaat kunnen leiden.

Dienstverlening

D I E N S T V E R L E N I N G

PLAN

TEAM

Bizz-check.com start bij jouw (eerste aanzet tot een) ondernemingsplan, zoals jij de ontwikkeling van jouw onderneming (in concept) voor ogen hebt. Samen met jou structureren en redigeren wij dat plan tot een overtuigend document en adviseren we je hoe je met onderzoek, analyse, en argumentatie tot een voor de investeerder en voor jezelf overtuigende, waterdichte marktvalidatie komt. Daar waar noodzakelijk adviseren en ondersteunen we je samen met gerenommeerde onderzoekbureaus over professioneel marktonderzoek en voeren dat zelfs voor je uit. We analyseren die onderzoekresultaten om tot betrouwbare, aanvaardbare bewijsvoering te komen. Daarnaast bieden we je de handvatten om jouw ondernemerskwaliteiten en die van het team te onderbouwen. En we kijken naar de wijze waarop plannen financieel worden doorgerekend en ‘bulletproof’ voor de investeerder helder inzichtelijk en financierbaar worden gemaakt.

Biz-check begeleidt en adviseert op de achtergrond, maar schrijft uiteindelijk ook als dat nodig blijkt. En daar waar relevant brengen we je in contact met (onderzoek)specialisten van naam en faam, die jou tegen voor start-ups en scale-ups behapbare tarieven diepgaand zullen assisteren. 

 

Team & Services

60 wetenschappelijk geschoolde, ervaren professionals

DIENST

TARIEF

Bizz-check.com is de bedrijfs-georiënteerde spin-of van marktleider in de studentenmarkt Topscriptie en speciaal ingericht voor start-ups en scale-ups. Onze focus ligt op jonge ondernemers in spe. Onze professionals hebben een sterk wetenschappelijke achtergrond, waardoor valide en betrouwbare bewijsvoering in hun genen zitten. Diezelfde professionals hebben ook een forse affiniteit met het ondernemerschap en zijn in staat om die wetenschappelijke genen naar ondernemingsargumenten te vertalen. Bizz-check.com gaat ervan uit dat jezelf jouw plannen het beste kent en deze ook zelf op papier kunt zetten. Wij adviseren op de achtergrond. Daar waar echt nodig nemen we het schrijfproces over en/of brengen we je in contact met gerenommeerde specialisten van naam en faam uit de onderzoekwereld. 

Eveline van Zeeland
Business

Social science

Sharona Dagevos
Fiscaal recht

Bedrijfseconomie

 
 
Aanbod

TEAM

KOOP

We realiseren ons dat een start-up iedere euro voor haar ontwikkeling zelf nodig heeft. Onze professionals bieden hun adviserende ondersteuning dan ook vanuit hun passie om ondernemers aan het begin van hun ondernemersreis te begeleiden aan. En ze nemen graag een klein risico. Bizz-Check.com hanteert adviestarieven die passen bij start-ups. Ze zijn gebaseerd op een uurtarief van € 65,00 exclusief btw plus een kleine succes fee, zodra door onze inspanning de financiering ook wordt gerealiseerd.

Inventarisatie

Middels een online inventarisatie applicatie stellen we de essentie van de waarde-propositie die jouw onderneming gaat leveren vast en maken we een verkenning van het concurrentieveld waarbinnen je jouw aanbod op de markt brengt. Een aan jullie persoonlijk gekoppelde professional maakt een eerste analyse van die waarde-propositie en het concurrentieveld en schat de kansen tot financiering in. Indien voor handen leest hij of zij het ondernemingsplan zoals dat momenteel voorligt  Het resultaat van die analyse bespreken we middels een online conference call uitgebreid. Daarbij adviseren we  je welke werkzaamheden en verkenningen  nog moeten worden uitgevoerd om de financier een valide markt-, doelgroep- en productvalidatie met ondernemingsplan aan te reiken; een uitgewerkt plan waarmee de kans op het realiseren van een financiering het meest optimaal wordt.

Level 1

8 uur - 1 dag

650,00

Begeleiding & productie

Soms is er meer begeleiding nodig; diepgaande oriëntatie op jouw product-, doelgroep en marketingvalidatie (onderzoek),strategisch marketingplan en advisering bij het gedetailleerd onderzoeken van de eigen krachten en marktkansen.  Je ontvangt een voorstel tot een concept structuur voor de uitwerking van het onderzoek en/of plan, we bespreken de onderzoek- en informatiestappen die je moet zetten en we leggen je uit hoe dat moet worden vertaald naar conclusies, aanbevelingen en formele aanvraag. We begeleiden je bij het realisatieproces  van de relevante documenten en adviseren bij de uitvoering van noodzakelijke onderzoek. We bewaken de voortgang en voeren uiteindelijk de eindredactie over het finale ondernemingsplan.

Level 2

20 uur

1.300,00

Maatwerk

Soms heb je vergaande concrete ondersteuning bij de uitvoering van een marktonderzoek nodig, zoek je diepgaande  en inhoudelijk feedback op een specifieke onderwerp of zou je zelfs een gelouterd ondernemer of specialist bij de ontwikkeling van de onderneming zelf tijdelijk naast je willen hebben staan. Het is mogelijk dat je onderzoekdiensten als focusgesprekken of onderzoekpanel nodig hebt. Of je wilt zelfs dat dat (markt)onderzoek door doorgewinterde professionals wordt uitgevoerd. Wellicht wil je zelfs dat het gehele marktonderzoek  of het ondernemingsplan door ons wordt geschreven. In ons netwerk van professionele (onderzoek) specialisten, briljante studenten en ondernemers vinden we de juiste partner voor jou. Op de achtergrond bewaken we de stappen die jij en die specialisten zetten. 

Level 3

Offerte na/tijdens level 2

Business Meeting

partners

Partners van Biz-check.com voor start-ups en scale-

 

Investors and other financiers for start-ups

©2020
Proudly created by 121facts